Dersom tannen er sterkt skadet og det er så lite tannsubstans igjen at en fylling eller innlegg ikke vil gi et tilfredsstillende resultat, bør en krone vurderes.

Tannen må slipes til den rette fasongen, før det tas et avtrykk som sendes til tannteknikker. Her fremstilles tannen og blir individuelt tilpasset. I de fleste tilfeller lages en midlertidig krone av tannlegen som skal beskytte tannen til den endelige kronen settes på plass.
Materialene som brukes i kroner er følgende:
  • metall (oftest en gullegering, men også andre metaller)
  • keram ("porselen")
  • metall dekket med keram (metall-keram-krone) eller med plast (metall-plastkrone)
Metall-Keram

Den til nå mest brukte kronetypen. Den består av en innerkappe av en gull-legering som er dekket av et keramisk materiale. Her får man kombinert metallest styrke og keramets estetikk.

Helkeram

Ingen metallkjerne. Finnes ulike typer. Svært god estetikk og er å foretrekke på fortenner, men kan i mange tilfeller også brukes på jeksler. Noe lavere styrke, men er stadig i utvikling.

Gullkrone

Hele kronen er laget av gull. Svært holdbar og slitesterk.
Der tannen er rotfylt og med så lite gjenværende tannsubstans at det vil være vanskelig å få festet en krone på, vil en stiftkonus være et godt hjelpemiddel. Man fester en metall- eller plaststift ned i roten med sement. Stiften kan enten fremstilles hos tannteknikker, metall, eller tannlegen lager den selv i plast. Den delen av stiften (konusen) som er synlig i munnhulen vil da, sammen med gjenværende tannsubstans gi et tilfredsstillende feste for krone eller bro. Kronen sementeres fast med sement.
Før fremstilling av en krone, vil tannen tilslipes og et avtrykkavtrykk tas. Tannen beskyttes med en midlertidig krone. På synlige tenner brukes midlertidige kroner i plast og i noen tilfeller lager tannlegen en metallhette i aluminium eller stål på jeksler.
Før kronen sementeres, kontrollerer tannlegen at den passer på den tilslipte tannen, at den er i riktig kontakt med nabotennene at den passer i bittet og at utseende og farge er tilfredsstillende. Det kan være nødvendig med justeringer i form av mindre beslipinger, men av og til må den sendes tilbake til tannteknikeren. Noen ganger kan det også være nødvendig at tannlegen tar nytt avtrykk. Når kronen er tilfredsstillende, kan den settes fast på tannen ved hjelp av en tynn sement. En nyere teknikk er å lime fast kronen med en plastsement etter en viss etsing av tannoverflaten
Tapte tenner kan ofte erstattes av en bro. Broer fremstilles vanligvis i metall-keram eller i metall-plast. Det er grenser for hvor mange tenner en bro kan erstatte. Jo flere tenner som er gått tapt, desto flere naturlige tenner må brukes for å bære broen som skal erstatte dem. En bro sementert til ens egne tenner vil snart kunne føles som en naturlig del av munnen.
En manglende tann kan også erstattes med en såkalt etsbro. Tannlegen behøver ikke å slipe så mye på de tennene som skal bære broen, og den limes fast med plast. Navnet skyldes at emaljen blir etset før limingen. Denne brotypen brukes når disse tennene stortsett er feilfrie. Etsbroer er ikke så sterke som vanlige broer. Derfor kan de som regel bare erstatte en enkelt tann.
Det kan bli hull langs kanten på kroner, og det blir også lettere tannkjøttsbetennelse i forbindelse med kroner og broer. Et godt renhold og bruk av fluor er derfor en forutsetning for at slike erstatninger skal vare og fungere over en lengre periode. Det er også nødvendig med regelmessige kontroller. Tannlege/tannpleier vil instruere og gi deg råd om renholdet.