Karies/Hull i tennene


Hvordan oppstår karies?

Bakterier finnes naturlig i munnhulen og på tennene. Dersom bakteriene får ligge i fred lenge nok dannes det et bakteriebelegg, plakk. Ved inntak av sukkerholdig mat og drikke får bekteriene næring og danner syre som avfallsstoff. Denne syren bryter ned emaljen på tennene og det blir hull i tennene/karies.

 

Et hull/kariesangrep utvikler seg vanligvis sakte, gjennom flere stadier. Karies på et tidlig stadium kan stanses ved god hygiene og bruk av fluor, og eventuelt omlegging av kostholdsvaner.

 

Kariesutvikling

 

Dersom kariesangrepet har gått for langt inn i tannen, forbi emaljen, vil det ikke kunne stanses uten at tannlegen borer og legger en fylling. Dette er helt nødvendig for at tannen ikke skal bli ytterligere svekket og ødelagt.

Tannfyllingsmaterialer


Det mest brukte tannfyllingsmaterialet er:

KOMPOSITT(plastfylling)

Kompositt er et plastmateriale som er sammensatt av en rekke ulike komponenter. Kompositt er etter mange års bruk, blitt et sterkt og godt materiale med svært god estetikk. Det kan brukes i hele tannsettet. Det finnes likevel noen tekniske begrensninger, der andre alternativer må velges. Kompositt er et dyrt materiale, og det er forholdsvis tidkrevende å legge en slik fylling.

GLASSIONOMER

Dette er også et hvitt tannfyllingsmateriale, men er mindre slitesterkt og har dårligere estetikk enn kompositt. Glassionomer har sine fordeler og foretrekkes i tilfeller som hull i melketenner og av og til i hull langs tannkjøttskanten. Glassionomer avgir noe fluor, det gjør at det ikke så lett blir hull i kanten av fyllingen.

STØPTE RESTAURERINGER

Restaureringer som er tannteknikkerfremstilt.

GULLINNLEGG

Når hullet blir så stort at kompositt ikke er egnet til å reparere skaden, er et gullinnlegg et godt alternativ. Dette er en mer tidkrvende og kostbar behandling, men med svært god holdbarhet. Dette krever to besøk. Tannlegen sliper tannen, tar deretter et avtrykk som sendes til tannteknikker. Her fremstilles et spesialtilpasset gullinnlegg. Når innlegget er ferdig, sementerer  tannlegen det fast til tannen.

Bilde..

PORSELENSINNLEGG

Mange synes gullinnlegg kan være lite estetisk.  Et alternativ kan da være porselensinnlegg. Her gjelder samme prinrippene som for gullinnlegg. Forskjellen er at esteikken er bedre da fargen er tilpasset tannen. Et porselensinnlegg er som oftest mindre slitesterkt/holdbart enn gullinnlegg.