Tannimplantater er en kunstig tannrot som blir implantert inn i kjevebenet for å feste en kunstig tann eller bro. Tannimplantater er en ideell løsning for pasienter med en generell god helse som har mistet en tann eller tenner på grunn av tannkjøttsykdommer, skader eller andre årsaker. Tiltross for at implantater er en avansert teknologisk løsning, er tannimplantater mer tannbesparende enn tradisjonelle broer fordi implantater ikke krever inngrep på nabotennene.
Moderne implantatbehandling har høy vellykkethet, som en generell huskeregel, fem-års oppfølgning av implantater viser en overlevelse på over 95% i underkjeven og rundt 90% i overkjeven. Suksessen avtar etter hvor lenge implantatene står i kjeven. I vanskelige tilfeller er vellykketheten enda lavere. Tiltross for høy vellykkethet ved bruk av implantater, er det risiko for tap av implantatet. Dette kan skyldes ulike faktorer som sårtilheling, dårlig benkvalitet, røyking og diabetes.
Pasienter velger implantater for å erstatte enkelttenner, flere tenner eller et fullt tannsett. Implantater er ”titanskruer” som opereres inn i tannbenet og fungerer som ett stødig ankerfeste for kunstige tenner. Titan er vevskompatibelt og blir vanligvis akseptert av kroppen.

implantat
Hvis du har generell god helse, med sunne tannkjøttsforhold og tilstrekkelig ben som kan støtte ett implantat, kan implantater være en ideell løsning. Din generelle helse er en viktigere faktor enn alder.
Enkelt stående tannimplantater erstatter både den naturlige tannkronen og roten til tannen. Implantatet erstatter roten til tannen, mens kronen på toppen erstatter den naturlige kronen på tannen. Ett enkelt tannimplantat er en frittstående enhet og har ingen innvirkning på nabotenner. Hvis nabotenner er friske, uten store fyllinger eller kroner, kan de stå uberørt og deres naturlige utseende bevares. Implantater bevarer bittet og ett naturlig utseende.

Implantatstøttede broer eller protesterImplantater kan brukes til å støtte en bro hvis flere tenner mangler. En bro erstatter tapte naturlige tenner og noen av røttene. En implantatforankret bro krever ikke støtte fra nabotenner og reduserer behovet for inngrep på nabotenner.
Hvis du mangler alle tennene dine, kan implantatstøttede proteser erstatte manglende tenner og noen av røttene. Fordi dentale implantater integrerer seg i tannbenet føles implantatstøttede prosteser comfortable og stødige, du vil kunne bite og tygge naturlig.